Onze ervaring en kennis dragen
bij aan een succesvol project

B-Critical consultants zijn door een hoge mate van certificering, competenties en ervaring een autoriteit binnen hun vakgebied en kunnen u ondersteunen om een project succesvol op te leveren. Deskundigheid en kwaliteit staat daarbij voorop. De techniek is voorhanden, maar de specialisten in ieder project zijn bepalend. Zij maken het verschil.

Een pilot omgeving draagt bij aan een soepele migratie

Voor het opzetten van bijvoorbeeld een hosted desktop omgeving is het zinvol om te beginnen met de inrichting van een pilot omgeving. Na goedkeuring wordt een workshop georganiseerd om het draagvlak binnen de organisatie te verbreden. Daarna wordt de configuratie en installatie van de verschillende componenten gerealiseerd. Vervolgens wordt de nieuwe omgeving in productie genomen en vindt overdracht plaats aan de interne organisatie. Deze aanpak resulteert in een soepele migratie naar een solide omgeving. B-Critical kan tevens ondersteuning bieden bij onderstaande projectvoorbeelden:

Moderne werkplek

B-Critical kan uw organisatie bijstaan bij het ontwerp en implementatie van dé moderne werkplek. Een werkplek waar informatie toegankelijk is, veiligheid voorop staat, data op een intelligente wijze benaderbaar is en de gebruiker optimaal kan functioneren.

Datacenter transformatie

Of het nu gaat om een serverruimte bij u op locatie, hosting bij derden of het gebruik van Private, Public of Hybrid Cloud oplossingen. B-Critical kan hierin een adviserende rol spelen, maar ook bijstaan tijdens de transformatie en de ondersteuning daaropvolgend.

Persona onderzoek

B-Critical kan u bijstaan met een Persona onderzoek om efficiënt en veilig gebruik van de volledige infrastructuur te waarborgen. We verkennen de werkomgeving, toetsen het perspectief van de medewerkers en duiken in de wereld van profielen en policies.

Moderne werkplek

Waar de traditionele werkplek uit een bureau, pc en telefoon bestond is door gewijzigde gebruikersverwachtingen, behoeftes, veiligheidswensen, eisen en beschikbare technologieën een dergelijke werkplek veelal ontoereikend.

Medewerkers bevinden zich in het hart van de zogenaamde digitale transformatie en deze gaat verder dan enkel techniek. Veranderende processen, nieuwe technologieën, afhankelijkheid & samenwerking van en met derden, business intelligence, cyber criminaliteit, transparantie van gegevensverwerking en grote hoeveelheden data vragen om een moderne werkplek.

Wij helpen met de realisatie van een innovatieve werkplek. Een werkplek waar informatie toegankelijk is, veiligheid voorop staat en gebruikers optimaal kunnen functioneren. Waarbij al uw data op een intelligente wijze benaderbaar is en u kunt samenwerken vanaf elke locatie. Graag lichten wij onze visie toe in een persoonlijk gesprek.

Datacenter transformatie

U overweegt om uw lokale servers en data over te zetten naar een private en/of public Cloud oplossing. Hierbij is de wens om de operationele kosten te verlagen en de functionaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van de infrastructuur te verhogen.

Een dergelijke stap vraagt inzage in belangrijke zaken zoals het gebruik van applicaties incl. Saas functionaliteit, gebruikerswensen, transparantie qua investeringen, tot aan de adoptie van nieuwe technologieën als 3D en virtual- en augmented reality. Elementen die kunnen bijdragen aan de keuze om de bestaande omgeving te transformeren naar een toekomstbestendig infrastructuur.

B-Critical kan hierin niet alleen een adviserende rol spelen maar u ook bijstaan tijdens de transformatie en de ondersteuning daaropvolgend. Wilt u eens brainstormen?

Persona onderzoek

Of het nu de adoptie van Office365, een transitie naar de Cloud of de implementatie van een nieuwe versie van bedrijf kritische applicatie(s) betreft, een Persona onderzoek draagt altijd bij aan het efficiënt gebruik van de volledige infrastructuur.

B-Critical kan u bijstaan bij een dergelijk onderzoek. Wij maken de wensen en behoeftes van de verschillende gebruikersgroepen inzichtelijk. Wie heeft waar recht op? Wat is de beste werkplek voor de desbetreffende medewerker qua hard & software? Hoe zorgen we voor adequate beveiliging van informatie? Is de huidige Directory structuur toereikend? Zijn de juiste licenties voorhanden? Uiteraard staat bij het onderzoek één vraag centraal; hoe zorgen we voor een optimale gebruikerservaring, waarbij de infrastructuur het best tot zijn recht komt?

Een Persona Onderzoek is een waardevol instrument om uw dienstverlening aanzienlijk te verbeteren. Graag komen we langs voor een presentatie en intake.

Contact