Blogs

Software Asset Management is meer dan licenties tellen

By 27 augustus 2018 No Comments

Nog steeds bestaat het beeld dat Software Asset Management (SAM) het tellen van de licenties bevat met of zonder de benodigde SAM tooling, maar dit is slechts een ondersteunend maar zeker geen onbelangrijk onderdeel. Het blijft van groot belang een goede inventarisatie te doen binnen uw organisatie. Bij een groot deel van de projecten waar ik betrokken was, had men geen goed inzicht in financiële details, de processen, de aantallen gebruikte applicaties en het grote scala aan gebruiksrechtvormen. Door het ontbreken van de noodzakelijke informatie, zijn organisaties vaak zoekende en is externe expertise een must.

Het is dan ook van groot belang om binnen uw organisatie het volwassenheidsniveau van Software Asset Management te bepalen, zodat er een gedegen plan van aanpak opgesteld kan worden. Middels een workshop kan B-Critical tezamen met uw organisatie bepalen welke stappen er benodigd zijn om het gewenste volwassenheidsniveau te behalen. De onderdelen welke tijdens de workshop en inventarisatie in kaart worden gebracht zijn: draagvlak, inhoudelijke licentiekennis, beleid, processen, organisatie en benodigde tooling.

Bij een recentelijke opdracht in de zorgsector hebben wij een grondig vooronderzoek gedaan. Op basis van de bevindingen was men in staat om een snelle implementatie te realiseren, waar vergelijkbare organisaties in dezelfde sector twee tot drie keer zoveel implementatietijd nodig hadden. Tevens is er besloten een aantal

activiteiten m.b.t. Software Asset Management uit te besteden, aangezien het onmogelijk was deze kennis zelf te ontwikkelen en te borgen naar de toekomst.

 

B-Critical kan ook uw organisatie ondersteunen in efficiënt Software Asset Management!

Indien u meer informatie wenst ontvangen wij graag een bericht info@b-critical.nl .