Blogs

Digitaal fileleed; Hoe houdbaar is de ‘Cloud’ als we er ‘te veel’ gebruik van maken?

By 24 augustus 2018 No Comments

De ‘Cloud’ en ‘Fileleed’ lijken onlosmakelijk verbonden.

Misschien een aparte vraag om een artikel mee te starten maar zeker een vraag die wij onszelf wel degelijk moeten stellen.

‘Cloud’! Het idee staat als een huis en heeft zichzelf absoluut bewezen; lokaal gebruikt men een ‘device’ en vrijwel alle rekencapaciteit en opslag vindt ‘ergens’ centraal plaats. Daarbij brengt het een aanzienlijke verlaging van de CAPEX met zich mee en is de zogenaamde OPEX transparant en te controleren door slim om te gaan met het gebruik van de geboden resources. Het is ‘altijd’ beschikbaar, vanaf diverse locaties te raadplegen en veilig. Ideaal zou je zeggen en voor veel organisaties is dat ook zeker een beter alternatief dan eindeloze investeringen in een ‘eigen’ private datacenter. Bijkomend voordeel is de enorme schaalbaarheid. Komen er medewerkers bij, dan verhogen we het aantal licenties, schalen virtuele server bij en verhogen de opslagcapaciteit. Is er op bepaalde momenten behoefte aan meer rekencapaciteit door bijv. E-commerce activiteiten, periodieke afhandeling van bepaalde processen of een toenemende vraag van afnemers dan schakel je, met het grootste gemak, meer resources bij waardoor de gebruikerservaring optimaal blijft en de omzet ongelimiteerd kan toenemen dan wel de service overeind blijft. Is er sprake van een teruglopende vraag aan rekencapaciteit dan schakel je moeiteloos resources uit en bespaart daarmee aanzienlijke kosten.

Al met al enkel voordelen ten opzichte van de traditionele waarop wij met IT omgaan.

En ‘Cloud’ gaat natuurlijk nog veel verder. Voor bedrijven en ‘ons’ als consumenten neemt het namelijk even zoveel voordelen met zich mee; NetFlix streamen, Philips HUE lampen, Spotify, smartwatches, lantarenpalen, luchtdruk en/of luchtvervuilingsmeters, BI, thermostaten, inzage in het logistieke proces bij bestellingen uit verre oorden, home Automation, gezondheid van dieren monitoren, waterstanden, drukte in het OV, Tikkies, TV on demand, voorraadbeheer, digitale pashokjes, vrije parkeerplaatsen, tracken en tracen van auto’s maar evengoed kinderen, tandenborstels, pleisters, slimme medicijnen en dergelijke toepassingen en dan uiteraard alle verschillende Social Media toepassingen waar we dagelijks gebruik van maken. Kortom, allemaal ontwikkelingen die we omarmen, legio mogelijkheden bieden en grotendeels uit de ‘Cloud’ komen en waarbij we wellicht kanttekeningen plaatsen maar vooralsnog de echte risico’s misschien onvoldoende onderkennen. Tenminste, zolang we maar verbinding hebben.

Teveel!

Er zijn namelijk wel degelijk serieuze aandachtsgebieden zoals o.a. de benodigde energie, de wet & regelgeving, de ongebreidelde en snel groeiende hoeveelheid data die gegenereerd wordt, maar vooral ook de toegang. Zonder een goed functionerend netwerk lijkt het al snel lastig te worden om toegang te krijgen tot centraal opgeslagen informatie. Niks is zo erg als een traag netwerk, een langzame verbinding, geen Wifi of helemaal geen bereik, toch?

Het echte probleem zal dan ook eerder het netwerk zijn dan het intelligent omgaan met data en rekencapaciteit. Iedere foto op Instagram die honderden keren bekeken wordt, wordt dus ook honderden keren over het Internet verstuurd. En hetzelfde geldt voor iedere video, LinkedIn post, ieder stukje in & output van ‘slimme’ toepassingen, documenten die door meerdere personen geraadpleegd worden en ga zo maar door. Al die informatie maakt qua transport gebruik van dezelfde infrastructuur, het Internet, en stelt o.a. telecom aanbieders voor serieuze uitdagingen omdat zij simpelweg moeite hebben om deze groei op een fatsoenlijke wijze te faciliteren.

Als we dat gegeven, de constant toenemende druk op het netwerk, spiegelen aan de aantallen gebruikers zijn de cijfers echt onvoorstelbaar. Ter illustratie; waar Noord-Amerika en Europa met percentages van resp. >90% en >85% absoluut de toplopers zijn qua Internet gebruik t.o.v. het aantal inwoners zijn. Is het in absolute zin Azië wat met meer dan 2 miljard gebruikers op nog geen 50% zit maar wel al twee keer zoveel gebruikers beslaat dan eerdergenoemde regio’s. En dan zijn er ‘pas’ 4 miljard van de kleine 8 miljard mensen online dus ook qua aantallen gebruikers zal de belasting op de infrastructuur de komende jaren significant toenemen.

Het bijbouwen van datacenters mag dan weliswaar een oplossing zijn voor de rekencapaciteit en opslag maar als al die data herhaaldelijk over het Internet getransporteerd moet worden zal daar dus een steeds grotere bottelnek ontstaan.

De oplossing?

Meer datacenters? Kleinere bestanden? Meer gebruik maken van regionale en/of lokale opslagcapaciteit? Afstappen van ‘Cloud’ computing en terug naar ‘on premise’? Social Media beperken? Ontwikkelingen op het gebied van IoT & AI aan banden leggen? Dat lijkt me niet.

Maar, experts denken wel dat bijvoorbeeld andere protocollen eventueel in combinatie met het gebruiken van lokale opslagcapaciteit bij kunnen dragen aan een oplossing. Een soort Grid maar dan niet voor de rekenkracht maar juist voor de opslag waar alle gebruikers aan deelnemen. Daarbij denken Telecom, Social media, Netwerkbedrijven en bedrijven als Microsoft, Google, AWS en Oracle uiteraard al langer na over o.a. smart caching methodes waardoor de service optimaal blijft en de netwerkbelasting beperkt en er zijn, en komen ongetwijfeld nieuwe startups die baanbrekende technologieën introduceren die bijdragen aan een oplossing.

Vooralsnog zeker geen reden om de ‘Cloud’ niet te omarmen maar wel iets om over na te denken.

Je hoort het je oma of moeder nog zeggen: Alles waar Te voor staat is slecht! Behalve tevreden. Lijkt die wijsheid ook anno 2018 gewoon betrekking te hebben op ‘Teveel ‘Cloud’’ en precies dat verdient onze aandacht om problemen te voorkomen.

Mocht je meer willen weten de verschillende mogelijkheden die ‘Cloud’ kan bieden en de aandachtsgebieden dan schuif ik of een collega van B-Critical of Purple Cloud graag een keer aan om hierover verder te praten.

Bronvermelding: https://nl.vpnmentor.com/blog/vital-internet-trends/ https://red-badger.com https://www.internetworldstats.com/stats.htm https://www.b-critical.com/