Blogs

Togaf 9.1 Belangrijkse Technieken van een ADM Cyclus (Deel III)

By 21 juli 2014 No Comments

12. Capabilitytoets

Alvorens een gedetailleerde architectuurdefinitie op te stellen is het zeker waardevol om een source en target capability-niveau van de organisatie vast te stellen.

Dit onderzoek kan in eerste instantie worden uitgevoerd in Fase A en vervolgens weer worden bijgewerkt in Fase E.

Het onderzoek kan op verschillende niveaus plaatsvinden:

 • Wat is bijvoorbeeld het capabiliteitsniveau van de gehele organisatie
 • Wat is bijvoorbeeld het volwassenheidsniveau van de IT Afdeling
 • Wat is bijvoorbeeld het volwassenheidsniveau van architectuur binnen de organisatie
 • Wanneer er bijvoorbeeld bepaalde Gaps bestaan tussen de source en de target, in hoeverre is de organisatie klaar om deze veranderingen te accepteren. (Cultuur etc)
Van Toepassing Op Architectuurvisie, Business architectuur

 

13.  Risicomanagement

 Het identificeren van risico’s is essentieel, en zal in de eerste keer in Fase A aan bod komen. Risicomanagement is een techniek die gebruikt wordt om risico’s te vermijden of te beperken. Hierbij wordt een proces voor het beheer van risico’s gehanteerd.

 

 • Risico Classificatie
 • Risico Identificatie
 • Risico bepaling
 • Risico Beperking
 • Risico bewaking

Risk

 

Van Toepassing Op Architectuurvisie

 

 

  14.  Architectuurdefinitiedocument

 Het architectuurdefinitiedocument bevat de zogenaamde deliverables voor de belangrijkste architectuurartefacten die gemaakt zijn tijdens een project.

Dit document overspant verder alle andere architectuur domeinen

 

 • Business
 • Data
 • Applicaties & Technologie

 

 

Dit document word gemaakt in Fase B. En aangevuld door informatie uit de Fases C & D

Als we kijken naar de inhoud van een dergelijk document dan bestaat die uit de volgende onderdelen

 

 • Scope
 • Doelen, doelstellingen en beperkingen
 • Architectuur Principes
 • Baseline Architectuur
 • Architectuurmodellen (Business, Data, Applicaties, Technologie)
 • Onderbouwing
 • Architectuur Repository (Grafisch overzichten)
 • Target Architectuur

 

 

Van Toepassing Op Business architectuur, Informatiesystemen architectuur, Technologie Architectuur.

 

 14  Architectuur Roadmap

 Deze roadmap geeft een soort van opsomming van de afzonderlijke gebieden waarin de verandering zal gaan plaatsvinden. Deze worden op een soort van tijdlijn geplaatst om helder te krijgen hoe we van de basis architectuur naar de doel architectuur komen.

Deze roadmap is een belangrijk onderdeel van de transitiearchitectuur en wordt stapgewijs ontwikkeld tijdens de B,C,D,E en F fase binnen de ADM Cyclus

Roadmap2

 

Roadmap

 

Van Toepassing Op Business architectuur, Informatiesystemen architectuur, Technologie Architectuur, Mogelijkheden en oplossingen, Migratie Planning

 

 15  Business Scenario’s

 De ADM heeft een eigen methode ontwikkeld voor het kunnen identificeren en analyseren van business-requirements. Deze business-requirements zijn de belangrijkste drijfveren.

Een business-scenario is een omschrijving van een business vraagstuk waardoor het mogelijk wordt om alle requirements in kaart te brengen en in verband te leggen met dit vraagstuk.

Een belangrijke factor voor een succes van een project is de mate waarin het gekoppeld is aan de business en hiermee aantoonbaar wordt hoe men de doelstellingen kan verwezenlijken.

Deze techniek kan in feite doorlopend worden toegepast op elk niveau van de Businessarchitectuur.

26_busscen1

 

Van Toepassing Op Architectuur Visie, Business architectuur,