Blogs

Togaf 9.1 Belangrijkse Technieken van een ADM Cyclus (Deel II)

By 14 juli 2014 No Comments

Dit blog artikel gaat wat dieper in op de belangrijkste technieken en resultaten die voortkomen uit de diverse ADM-Cyclussen. Per onderdeel zal ik aangeven welke ADM Cyclus dit dan betreft

 

8. Verklaring van de Architectuurwerk

De Verklaring van de Architectuurwerk is in feite een contract welke wordt afgesproken tussen de architectuurorganisatie en het architectuurproject. Dit document is een antwoord op het verzoek voor Architectuurwerk

In deze verklaring moet een beschrijving worden gegeven men te werk wil gaan, en hoe problemen kunnen worden geïdentificeerd en worden opgelost binnen het architectuurproces.

Een voorgestelde inhoud van dit document ziet er als volgt uit:

 • Titel.
 • Projectaanvraag en achtergrond.
 • Beschrijving van het project.
 • Beschrijving van de scope van dit project
 • Procedures voor aanpassingen van de scope
 • Acceptatie criteria
 • Projectplan en tijdsplan
 • Ondersteuning vanuit het Enterprise Continuüm
 • Goedkeuring en ondertekening.
Van Toepassing Op Architectuurvisie

 

 

9. Architectuurvisie

Een basis van de Architectuurvisie wordt gevormd in de “Fase A”. Deze Architectuur visie geeft een soort van High Level overzicht van het uiteindelijke architectuureindproduct.

De bedoeling van deze visie is om tijdens de start gezamenlijk overeenstemming te hebben over het gewenste resultaat van de architectuur. Het is dan de bedoeling dat de architecten zich kunnen richten en focussen op de kritieke gebieden om de haalbaarheid hiervan te kunnen valideren.

Verder is het uitbrengen van de Architectuurvisie ook een middel te stakeholders te informeren.

Er zijn bepaalde technieken die gebruikt kunnen worden om een architectuurvisie document te kunnen maken.

Dit zijn bijvoorbeeld Business-scenario’s

Als we kijken naar de inhoud van een dergelijk document dan zou dit bijvoorbeeld het volgende kunnen zijn.

 • Probleemomschrijving:
 • Gedetailleerde doelstelling
 • Omgeving en procesmodellen
 • Rollen en verantwoordelijkheden
 • Resulterend Architectuur Model

 

 

Van Toepassing Op Architectuurvisie

 

 

10.      Stakeholdermanagement

De stakeholdersmanagement is een belangrijk onderdeel en mag niet worden onderschat. Stakeholders kunnen worden gebruikt om ondersteuning te krijgen voor het proces. Stakeholders kunnen een wezenlijk verschil maken in het behalen of slagen van een project. In de “Fase A” moet men in kaart brengen wie de stakeholders zijn. Verder moeten deze bij de andere fase’s in de ADM worden bijgewerkt.

Als we kijken naar de overall voordelen van een degelijke stakeholdersmanagement dan kunnen we het volgende concluderen:

 • Ondersteuning van invloedrijke stakeholders zorgt er misschien voor dat er meer hulpmiddelen ter beschikking worden gesteld.
 • Het team van architecten kan vroegtijdig anticiperen op eventuele reacties op de nieuwe architectuurmodellen.

 

Stappen:

2014-07-14_11-33-24

Van Toepassing Op Architectuurvisie

 

 

 

11.      Communicatieplan

Omdat een Enterprise-architectuur een redelijk complex geheel is, met veel onderliggende informatie gebieden en afhankelijkheden, is een effectieve communicatieplan essentieel. Het is mede gericht om de stakeholders op een juiste manier te informeren. De ontwikkeling van een communicatieplan in de Fase A draagt erbij dat dit gepland en beheerst kan worden uitgevoerd.

Een communicatie plan kan uit een aantal standaard onderdelen bestaan:

 • Identificatie van de stakeholders
 • Groepering van de stakeholders op basis van communicatie vereisten
 • Identificatie van de communicatie behoeften
 • Identificatie van de middelen die kunnen worden ingezet als communicatiemiddel
 • Identificatie van de communicatie-tijden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een bepaald schema.