Blogs

Togaf 9.1 ADM Fases

By 27 juni 2014 No Comments

 TOGAF 9.1 ADM Fases

In onderstaande afbeelding is de architectuurmethode grafisch weergegeven:

 

f5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opsomming van de verschillende fases

 

Voorbereiding: Preliminary Phase

De voorbereiding bestaat uit die activiteiten die nodig zijn om een architectuur te kunnen beschrijven en het architectuur project te kunnen starten:

–       Bepalen welke organisatie onderdelen geraakt worden

–       Vastleggen governance en ondersteuning

–       Vaststellen inrichting en bemensing architectuurteam

–       Identificeren en vastleggen architectuurprincipes

–       Selecteren en aanpassen van architectuur raamwerk (Framework)

–       Implementeren hulpmiddelen / tool architectuur

preliminar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Architectuur Visie

Fase A: Architectuur Visie, in deze fase wordt gestart met het doorlopen van architectuur ontwikkeling cyclus. Hier word de scope, randvoorwaarden en verwachtingen vastgelegd.

–       Opzetten van architectuurproject

–       Identificeren van de stakeholders, belangen en requirements

–       Vastleggen van de scope

–       Bevestigen en uitwerken architectuurprincipes inclusief de business principes

–       Ontwikkelen van de Architectuurvisie

–       Vaststellen waard proposities en KPI’s van de doelarchitectuur

–       Identificeren van risico’s van de business transformatie en de migratie activiteiten

–       Goedkeuring voor starten project

a_vis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Business Architectuur

Fase B: Business Architectuur, in deze fase wordt een business architectuur ontwikkeld. Deze is een uitwerking van de Architectuur Visie

–       Selecteren van relevante referentie modellen, inzichten en hulpmiddelen

–       Ontwikkel een baseline business architectuur beschrijving

–       Ontwikkel een target business architectuur beschrijving

–       Houden van GAP Analyse (Verschillen tussen de huidige en toekomstige situatie)

–       Uitvoeren van stakeholders review

–       Afronden business architectuur

 

b_bus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C. Informatie Architectuur

Fase C: Informatie Architectuur, in deze fase wordt de samenhang van de informatie architectuur beschreven inclusiefs de samenhang van gegevens en applicaties.

–       Selecteer refentie modellen, uitgangspunten en hulpmiddelen

–       Ontwikkel een basis informatie architectuur

–       Ontwikkel een toekomstige informatie architectuur

–       Houden van een GAP Analsye

–       Identificeer componenten voor de roadmap

–       Vaststellen effecten op het gehele architectuur landschap

–       Uitvoeren van stakeholders review

–       Afronden informatie architectuur

–       Opleveren architectuur document

c_inf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Technische Architectuur

Fase D: Technische Architectuur, in deze fase wordt de samenhang van hardware software en communicatie technologie beschreven

–       Selecteer refentie modellen, uitgangspunten en hulpmiddelen

–       Ontwikkel een basis technische architectuur

–       Ontwikkel een toekomstige technische architectuur

–       Houden van een GAP Analyse

–       Identificeer componenten voor de roadmap

–       Vaststellen effecten op het gehele architectuur landschap

–       Uitvoeren van stakeholders review

–       Afronden technische architectuur

–       Opleveren architectuur document

d_tech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E. Mogelijkheden & Oplossingen

Fase E: Mogelijkheden & Oplossingen, vaststellen en beheren van projecten , programma’s of portfolio om de toekomstige architectuur te implementeren

e_opp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Migratie Planning

Fase F: Migratie Planning beschrijft hoe de overgang gaat van de basis- naar de toekomstige architectuur door het afronden van getailleerd implementatie en migratieplan.

f_mig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Implementatie Governance

Fase G: Implementatie Governance, definieert hoe de architectuur de implementatie projecten stuurt en toezicht houdt tijdens de uitvoering van deze projecten.

g_gov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Architectuur Wijzigingsbeheer

Fase H: Architectuur Wijzigingen-beheer zorgt dat wijzigingen in de architectuur op de gecontroleerd manier beheerd wordt.

h_cha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requirements Management

Dit proces is van toepassing op alle fasen van de ADM-cyclus. Het is een dynamisch proces gefocust op het identificeren en vastleggen van de requirements voor de organisatie en geeft deze door aan de relevante ADM-fasen

 

image002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Togaf Iteraties

 De ADM bied ondersteuning voor het concept van iteratie op drie niveaus:

  •  Het herhaald doorlopen van de volledige ADM.
  • Iteratie tussen fasen
  • Het herhaald doorlopen van enkele fases

TOGAF_ADM