Software Asset Management

B-critical Software asset management

Software Asset Management (SAM) is het complete proces rondom het beheren en optimaliseren van de aankoop, het onderhoud en de implementatie van software binnen een organisatie. Het zijn activiteiten die leiden tot adequaat administratief beheer van IT-middelen. Asset Management omvat de taken en processen die van belang zijn voor de controle en bescherming van de assets binnen een organisatie. Onder Assets wordt alle hardware, software en infrastructuur van een organisatie verstaan. Software Asset Management is een onderdeel van het bredere topic IT Asset Management.

Vendor Audit Support

Steeds meer bedrijven worden geconfronteerd met een zogenaamde vendor audit, waar bij de software vendor op basis van afgesloten contracten inzicht mag en wil verkrijgen in het werkelijke aantal geïnstalleerde producten binnen de infrastructuur versus de aangekochte licenties van uw relatie. B-Critical kan u ondersteunen in dit proces, zodat er met minimale inspanning van uw klanten een realistisch beeld van het software landschap ontstaat. Door de jarenlange ervaring van B-Critical op het gebied van Software Asset Management kennen wij als geen ander het klappen van de zweep en zijn wij in staat naast uw klant te staan gedurende een audit.

Naast support bij een vendor of BSA audit kan B-Critical uw organisatie ondersteunen met een SAM Assessment, SAM Project Management of SAM tooling keuze.